Mjesečna arhiva studeni 2016

Lako na webu

Lako je udruga u koja se možete lako Lako bontoniziranje na webu, naučiti ponešto o zrinsko-frankopanskoj baštini ili izabrati kakav zgodni glagoljički suvenir. Tri potpuno različite teme spojene su u jedan jedinstveni web. Na webu ima puno besplatnog materijala pa
pročitaj više

Kategorije: portfolio i web.